สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2558

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ ครั้งที่ 2 :15 ม.ค.58 


ปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) 25 ธ.ค.57

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ : 17 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ :16 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 21 พ.ย.57

- สขจ.กระบี่ ปรับเปลี่ยนวันอบบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : 11 พ.ย.57

อ่านข่าวทั้งหมด >>


ภาพกิจกรรม 2558

 


 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาชนอาสาเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

สขจ.กระบี่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา มูลนิธิประชาสันติสุข และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขากระบี่) จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสา เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนจ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558

 

สขจ.กระบี่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการ "ขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ"

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท กระบี่

act1-58

สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2558"

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2558" ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความรู้ด้านจราจร พร้อมของขวัญ ของรางวัลมากมาย

กิจกรรมทั้งหมด >>>