สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ : 17 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ :16 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 21 พ.ย.57 

- สขจ.กระบี่ ปรับเปลี่ยนวันอบบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : 11 พ.ย.57

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอ รถตู้ VIP : 11 พ.ย.57
- สขจ.กระบี่จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2557" : 11 พ.ย.57
- ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) (Download รายละเอียดคลิ้กที่นี่) : 30 ตุลาคม 2557

 

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (Downloadรายละเอียด >>1 2 ) : 27 สิงหาคม 2557

- ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ราชการ (Downloadรายละเอียด >> 1 2 ) : 26 สิงหาคม 2557

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ (Download รายละเอียด >> 1 2 3 4 5 6 7 8) : 15 สิงหาคม 2557

- ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (Downloadรายละเอียด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) : 5 สิงหาคม 2557

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก และราคากลางของการจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ (Download รายละเอียด >> 1 2 3 4 ) : 9 เมษายน 2557
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ : 23 ธันวาคม 2556
- การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอและต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ : 9 ตุลาคม 2556
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ : 6 กันยายน 2556

ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ราชการ : 5 กันยายน 2556

ผลการสอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สขจ.กระบี่ : 27 สิงหาคม 2556

ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ : 16 สิงหาคม 2556

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สขจ.กระบี่ : 14 สิงหาคม 2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ : 2 สิงหาคม 2556

สขจ.กระบี่ รับรางวัลยอดเยี่ยม : พฤษภาคม 2556
สขจ.กระบี่ ประสานจัดหารถโมบายบริการรับชำระภาษีประจำปี : มกราคม 2556

- สขจ.กระบี่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถยอดนิยม วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่

สขจ.กระบี่ ประสานกับชุมชนตำบลคลองเขม้าจัดกิจกรรมต้นแบบแห่งความปลอดภัย : มิถุนายน 2555

- สขจ.กระบี่ นำนวัตกรรมใหม่มาให้บริการประชาชน : มกราคม 2555

สขจ.กระบี่ประสานกับชุมชนตำบลคลองเขม้าจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบแห่งความปลอดภัยทางถนน : สิงหาคม 2554

ขนส่งจังหวัดกระบี่เชิญชวนเปิดโรงเรียนสอนขับรถ : กรกฎาคม 2554

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการชุมชนความปลอดภัยทางถนนที่ชุมชนตำบลเขาคราม : กรกฎาคม 2554

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการลูกบอกต่อ พ่อแม่ทำตาม : กรกฎาคม 2554