สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2558

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ ครั้งที่ 2 :15 ม.ค.58 


ปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) 25 ธ.ค.57

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ : 17 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ :16 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 21 พ.ย.57

- สขจ.กระบี่ ปรับเปลี่ยนวันอบบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : 11 พ.ย.57

อ่านข่าวทั้งหมด >>


ภาพกิจกรรม 2558

act1-58

สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2558"

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2558" ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความรู้ด้านจราจร พร้อมของขวัญ ของรางวัลมากมาย

ภาพกิจกรรม 2557

สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย"

สขจ.กระบี่จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

"สขจ.กระบี่จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557


"โครงการจัดระเบียบรถนักเรียน ปี 2557"

สขจ.กระบี่จัดโครงการจัดระเบียบรถนักเรียน ปี 2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

"โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก"

สขจ.กระบี่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท เมื่อวันที่ 27 ก.ค.57"โครงการสนามจราจรเยาวชน 2557"

สขจ.กระบี่จัดโครงการสนามเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 2557 จำนวนทั้งหมด 5 รุ่น

"รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันแม่แห่งชาติ"


สขจ.กระบี่จัดโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนวันหยุด 12 สิงหามหาราชินี โดยตรวจความพร้อมและวัดแอลกอฮอล์ผู้ประจำรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่

"รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2557"

สขจ.กระบี่จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2557 ตรวจความพร้อมของผู้ประจำรถ ตัวรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่