สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2558

- ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ราชการ สขจ.กระบี่ : 30 ก.ย.58

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ : 17 ก.ย.58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด สถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559: 14 ก.ย.58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : 24 ส.ค.58 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1ก.ค.2558-29 ส.ค.2558 : 1 ก.ค.58

- สขจ.กระบี่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน : 7 เม.ย.58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ ครั้งที่ 2 :15 ม.ค.58


ปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) 25 ธ.ค.57

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ : 17 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ :16 ธ.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 21 พ.ย.57

- สขจ.กระบี่ ปรับเปลี่ยนวันอบบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : 11 พ.ย.57

อ่านข่าวทั้งหมด >>


ภาพกิจกรรม 2558

  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน

สขจ.กระบี่ร่วมกับ ปภ.กระบี่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด้วยการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน" ทั่วประเทศเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท


 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาชนอาสาเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

สขจ.กระบี่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา มูลนิธิประชาสันติสุข และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขากระบี่) จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสา เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนจ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558

 

สขจ.กระบี่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการ "ขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ"

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท กระบี่

act1-58

สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2558"

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2558" ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความรู้ด้านจราจร พร้อมของขวัญ ของรางวัลมากมาย

กิจกรรมทั้งหมด >>>