สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด Application DLT eForm  สแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่าง

ปี 2559

- ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ :27 ก.ย.59
- ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 9 ก.ย.59

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ : 6 ก.ย.59
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เปิดสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 15 ส.ค.59

- สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เปิดสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 15 ส.ค.59
- เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2559
- กฎกระทรางกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559
และกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 : 30 มี.ค.59
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : 1 ก.พ.59


ปี 2558

สขจ.กระบี่ "รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2559" : 1 ธ.ค.58
สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรม"ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 : 1 ธ.ค.58
- ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ราชการ สขจ.กระบี่ : 30 ก.ย.58
- ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ : 17 ก.ย.58
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด สถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559: 14 ก.ย.58
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : 24 ส.ค.58
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1ก.ค.2558-29 ส.ค.2558 : 1 ก.ค.58
- สขจ.กระบี่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน : 7 เม.ย.58
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สขจ.กระบี่ ครั้งที่ 2 :15 ม.ค.58

อ่านข่าวทั้งหมด >>


ภาพกิจกรรม 2559

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ โดยนายบัญญัติ  คันธา ขนส่งจังหวัดสตูล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  ต้อนรับคณะท่านผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก

ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นางวีนัส พยัคฆินทร์ ได้เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  จัดสัมมนา เรื่อง “การประกอบการรถโดยสารประจำทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด”

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ โดยนายธัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนา เรื่อง “การประกอบการรถโดยสารประจำทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด” ตามแผนโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร มีผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร มีผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนเบย์รีสอร์ท กระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2559

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี จัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชน 2559

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 2559

ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาดิน (28 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน (29 มิ.ย.59)
ครั้งที่ 3 โรงเรียนอุตรกิจ (30 มิ.ย.59)

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ มอบอุปกรณ์ผู้พิการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ มอบอุปกรณ์ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

 


สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

สขจ.กระบี่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ มีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ  พร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย 

สขจ.กระบี่ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

สขจ.กระบี่ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยได้ตั้งจุดตรวจความพร้อมของผู้ประจำรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ


กิจกรรมทั้งหมด >>>